Arbetsträning

Arbetsträna hos oss

Vi är inte bara en hållbarhetsbutik, vi är också ett socialt företag som arbetar med arbetsintegrering. Det innebär att syftet med vår verksamhet inte bara är att göra en insats för miljön, utan att huvudsyftet är att integrera människor i arbetslivet. Detta gör vi genom arbetsträning, förrehabiliterande arbetsträning eller arbetshabilitering.

Vem kan arbetsträna hos oss?

Alla som idag är i behov av arbetsträning eller förrehabiliterande arbetsträning.
Vi erbjuder i huvudsak arbetsträning inom följande områden:

Vi kan också, om det finns behov och önskemål, individanpassa arbetsuppgifterna efter de förutsättningar som finns inom vår verksamhet.

Hur går jag till väga om jag vill arbetsträna hos er?

Länkar till Arbetsförmedlingen och Lumena-projektet: