Om Re:Innovation

Vårt mål

Reinnovation grundades 2017 i syfte att åstadkomma två förändringar: få fler människor att leva mer hållbart och integrera fler människor på arbetsmarknaden.

Vad vi gör

Vi säljer second hand- och remake-produkter, renoverar möbler och reparerar sådant som annars riskerar slängas, sprider kunskap om psykisk hälsa och erbjuder arbetsträning till människor som står långt från arbetsmarknaden.

Några av kompetenserna på Re:Innovation: