Om Re:Innovation

Vårt mål

Reinnovation grundades 2017 i syfte att åstadkomma två förändringar: få fler människor att leva mer hållbart och integrera fler människor på arbetsmarknaden.

Vad vi gör

Vi säljer second hand och återbruksprodukter, renoverar möbler och reparerar sådant som annars riskerar slängas, sprider kunskap och erbjuder arbetsträning till människor som står långt från arbetsmarknaden.

Några av kompetenserna på Re:Innovation: